Lijst met gebruikelijke afkortingenIn de biochemie worden zeer veel afkortingen gebruikt. Hier is een lijst met veel gebruikte afkortingen.

ADP  = adinoside diphosphate (adinoside difosfaat)

AMP  = adenoside monophosphate (adinoside monofosfaat)

cAMP = cyclic AMP (cyclisch AMP)

ATP  = adinoside triphosphate (Adinoside trifosfaat)

CoA  = coenzyme A (coenzym A)

FAD+ = flavin adenine dinucleotide (Flavine adenine dinucleotide), geoxideerde vorm.

FADH = flavin adenine dinucleotide (Flavine adenine dinucleotide), gereduceerde vorm.

GDP  = guanosine diphosphate (guanosine difosfaat)

GMP  = guanosine monophosphate (guanosine monofosfaat)

GTP  = guanosine triphosphate (guanosine trifosfaat)

NAD+ = nicotineamide adenine dinucleotide (nicotineamine adenine dinucleotide), geoxideerde
               vorm.

NADH = nicotineamide adenine dinucleotide (nicotineamine adenine dinucleotide), gereduceerde
               vorm.

NADP+ = nicotineamide adenine dinucleotide phosphate (nicotineamine adenine dinucleotide
                 fosfaat), geoxideerde vorm.

NADPH = nicotineamide adenine dinucleotide phosphate (nicotineamine adenine dinucleotide
                  fosfaat),gereduceerde vorm.

PKF  = phosphofructokinase (fosfofructokinase)

PLP = pyridoxal phosphate (pyridoxal fosfaat)

Q     = ubiquinone

TPP  = thiamine pyrophosphate (thiamine pyrofosfaat)

UDP = uridine diphosphate (uridine difosfaat)

UTP = uridine triphosphate (uridine trifosfaat)[1]. Stryer, Lubert;- Biochemistry - fourth edition; New York: W.H. Freeman and Company (2006). ISBN 0-7167-2009-4
Gesponsorde LinksOpmerkingen of suggesties?